Aktualitātes

Mūsu uzņēmuma nodokļu maksātāja reitings
 • Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reitingu sistēmu, mūsu uzņēmums Secure Solutions Latvia SIA ir visaugstākā A līmeņa uzņēmums, kas:
 • laikus un pilnībā samaksā nodokļus un tam nav būtisku pārkāpumu risku;
 • ir uzticams nodokļu maksātājs un valstij spēj būt uzticams sadarbības partneris;
 • ir apliecinājis savu godprātīgo darbību;
 • liecina par uzņēmuma uzticamību un ilgtspēju.
 • Reitings parāda Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošo informāciju par uzņēmuma nodokļu samaksu – vai laikus un pilnībā ir samaksāti visi nodokļi un vai nav pārkāpumu un nodokļu nemaksāšanas risku.
 • Kā veidojas uzņēmuma reitings?
 • Reitinga aprēķinam VID izmanto plašu rādītāju loku:
 • Reģistrācijas dati. VID pārbauda, vai nav uzsākts maksātnespējas process, vai nav apturēta saimnieciskā darbība, vai uzņēmums nav izslēgts no PVN maksātāju reģistra. Reitingu ietekmē arī uzņēmuma amatpersonas vēsturiskā informācija nodokļu saistību izpildes jomā;
 • Deklarāciju un pārskatu savlaicīga iesniegšana;
 • Nodokļu samaksa. Labam reitingam svarīgi nodokļus maksāt laikus un pilnā apmērā, bet situācijā, ja izveidojies parāds, pēc savas iniciatīvas laikus vērsties VID un vienoties par parāda samaksu pa daļām;
 • Sodi. Ikviens var kļūdīties un soda maksājumi iespējami arī godprātīgiem uzņēmumiem. Tomēr svarīgi, lai sodu īpatsvars būtu neliels, salīdzinot ar kopējiem nodokļu maksājumiem, kā arī lai soda lielums neliecinātu par smagu pārkāpumu;
 • Darba samaksas novērtējums. VID salīdzina darba samaksu uzņēmumā ar vidējo darba samaksas līmeni gan attiecīgajā nozarē un reģionā, gan valstī. Netipiski zemas algas liecina par aplokšņu algu riskiem un tāpēc samazina reitingu;
 • Informācija, kas var liecināt par pārkāpumiem. Reitingu var samazināt VID risku analīzē atklātie riski.