Drošības sistēmas


Apsardzes firma nodrošina apsargājamo uzņēmumu – ēku, telpu un teritorijas drošību un pilnīgu kontroli, uzstādot un izmantojot drošības sistēmas ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Apsardzes uzņēmums piedāvā uzstādīt, apkalpot un remontēt video novērošanas sistēmas, apsardzes sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas. Apsardzes firmā var arī iegādāties drošības materiālus – plastikāta plombas, drošības uzlīmes, drošības maisus u.c.

Drošības sistēmas tiek izvēlētas atkarībā no apsargājamā uzņēmuma specifikas un vienošanās ar klientu. Drošības sistēmu uzstādīšanu un uzraudzību veic pieredzējuši Secure Solutions Latvia drošības sistēmu speciālisti.

Video novērošana var tikt veikta uzņēmumu telpās un teritorijās. Apsardzes darbinieki videokamerās kontrolē situāciju gan atrodoties uz vietas apsargājamā objektā, gan attālināti.

Apsardzes signalizācijas iekārtas tiek uzstādītas apsargājamā objekta telpās un teritorijā. Nesankcionētas iekļūšanas gadījumā tiek aktivizēta trauksme ar skaņas un gaismas signālu. Var tikt uzstādīts arī raidītājs, kas trauksmes signālu novirza uz izvēlēto apsardzes uzņēmumu.

Ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas tiek uzstādītas un izmantotas, lai savlaicīgi konstatētu ugunsbīstamas situācijas un veiktu atbilstošu rīcību to novēršanai.

Savukārt piekļuves kontroles sistēma tiek uzstādīta, lai kontrolētu ar uzņēmumu saskaņoto personu iekļūšanas un izkļūšanas kārtību no ēkām, telpām vai teritorijas.

Tirdzniecības centriem // Veikaliem // Biroju ēkām // Ražotnēm un loģistikas centriem //

Secure Solutions Latvia SIA

Reģ. Nr. 40103688323
PVN Nr. LV40103688323
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021
E-pasts: info@secure-latvia.lv
Tālr.: +371 67 277 288