Par Secure Solutions Latvia

Secure Solutions Latvia ir uzņēmums ar 100% Latvijas kapitālu, kas nodrošina profesionālus apsardzes pakalpojumus – fizisko apsardzi, attālināto video novērošanu, patrulēšanu, drošības sistēmu uzstādīšanu, apkalpošanu un apmācības.

Pakalpojumi tiek sniegti Rīgā un Latvijas lielākajās pilsētās. Secure Solutions Latvia pieder uzņēmumi Secure Lithuania UAB Lietuvā un Secure Estonia OÜ Igaunijā, kuri nodrošina apsardzes pakalpojumus Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Paņevēžā un Tallinā.

Apsardzes firmai uzticas klienti, kuriem nepieciešama augstākās pakāpes drošība biznesa atbalstam. Klientu lokā ir tirdzniecības, loģistikas un biroju centri, ražošanas un IT uzņēmumi, kā arī kritiskās infrastruktūras uzņēmumi, kā arī kritiskās infrastruktūras objekti ar valsts noslēpumu un aizsargājamu informāciju. Apsardzes uzņēmums nodrošina individuālus, biznesam pielāgotus apsardzes risinājumus, kas fokusēti uz konkrētā klienta vajadzībām.

Secure Solutions Latvia profesionalitāti un uzticamību apliecina iegūtais industriālās drošības sertifikāts (IDS). Tas pierāda, ka uzņēmums ir ilgtspējīgs, ar caurspīdīgu struktūru un atbilstoši likuma prasībām pārbaudītiem, sertificētiem apsardzes darbiniekiem.

Uzņēmums augstu vērtē darbinieku lojalitāti un rūpējas par to, lai ikviens justos novērtēts, uzklausīts un ieinteresēts profesionāli augt Secure Solutions Latvia.

Secure Solutions Latvia ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kurš maksā visus likumdošanā noteiktos nodokļus, tai skaitā veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tādējādi Secure Solutions Latvia darbinieks ir apdrošināts valsts pensijai, bezdarbam, pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, invaliditātei, maternitātei, paternitātei un slimībai, kā arī vecāku apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai.Secure Solutions Latvia iemaksā vienotajā nodokļu kontā obligātās iemaksas par katru darbinieku. Sociālā nodrošinājuma iestāde, kura saņem sociālās iemaksas, kas saistītas ar darba attiecībām, ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Apsardzes firmai ir savs Secure mācību centrs, kur izglītību pēc valsts akreditētām programmām iegūst topošie un esošie apsardzes darbinieki. Secure mācību centrā apsardzes kursi ir pieejami ikvienam, kuram ir vēlme iegūt apsardzes sertifikātu

Secure Solutions Latvia SIA

Reģ. Nr. 40103688323
PVN Nr. LV40103688323
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021
E-pasts: info@secure-latvia.lv
Tālr.: +371 67 277 288