Patrulēšana


Apsardzes firmas pakalpojums patrulēšana ir radīts uzņēmumiem, kam nepieciešama pārliecība, ka darbinieki veic savus pienākumus atbilstoši prasībām un uzņēmuma telpās un teritorijā valda kārtība un drošība.

Noslēdzot ar Secure Solutions Latvia patrulēšanas kontroles līgumu, apsardzes firmas darbinieki noteiktā laikā veic pārbaudes uzraugāmajā uzņēmumā.

Veicot patrulēšanu, tiek izmantota arī video novērošana. Ja ar klientu saskaņotajā plānā ir paredzēta apsardzes kontrole uzņēmumā vai arī video novērošanā atklājas ārpus kārtas situācijas, uz uzņēmumu dodas apsardzes darbinieks un pārliecinās par situāciju un apstākļiem. Apsargs pārbauda, vai uzņēmuma darbinieki atrodas noteiktās darba vietās, veic tiem alkohola testu vai cita veida kontroles darbības.

Patrulēšanas pakalpojumus izmanto uzņēmumi, kuru telpās vai teritorijās tiek ekspluatētas specifiskas iekārtas, kurām ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība, piemēram, apkures vai elektroierīces. Šādos gadījumos apsardzes firma veic kontroli, lai pārliecinātos par iekārtu atbilstošu darbību un nav radušās bīstamas situācijas.

Tirdzniecības centriem // Veikaliem // Biroju ēkām // Ražotnēm un loģistikas centriem //

Secure Solutions Latvia SIA

Reģ. Nr. 40103688323
PVN Nr. LV40103688323
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021
E-pasts: info@secure-latvia.lv
Tālr.: +371 67 277 288